25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które nakłada na przedsiębiorców szereg nowych wymagań w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Każdorazowo, kiedy wysyłasz do nas wiadomość, czy to poprzez formularz czy pocztę email, a zwłaszcza, kiedy finalnie podpisujemy umowę, przekazujesz  swoje dane osobowe.  Dochowujemy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo, stosując zarazem zasadę minimalizacji przetwarzanych danych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 • Nasze dane kontaktowe to: Magia Obrazu Spółka z o.o. ul. Chłopska 4 43-502 Czechowice-Dziedzice. Inspektorem ochrony danych jest Spółka, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: kontakt@magiaobrazu.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Najczęściej sam/a je nam przekazujesz wykonując jedną z czynności:

 • Dzwoniąc lub wysyłając email
 • Wysyłając formularz kontaktowy dostępny na stronie
 • Wysyłając wiadomości przez portale społecznościowe (np. Facebook)
 • Kontaktując się poprzez portale z którymi współpracujemy
 • Podpisując umowę na wykonanie sesji/ reportażu fotograficznego
 • Zamawiając album/ obraz lub inny produkt z oferty
 • Sam wizerunek w świetle nowego Rozporządzenia również jest daną osobową. W związku z tym kiedy uczestniczysz w sesjach, czy reportażach, które fotografujemy – również przetwarzamy Twoje dane osobowe poprzez utrwalanie wizerunku.

System zapisuje również automatycznie w urządzeniach końcowych pliki cookie, oraz gromadzi logi serwera przez operatora hostingowego ogicom.pl, jak również dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzaniach Twoich danych osobowych przez nas?

 • Na etapie realizacji zawartej umowy na usługi fotograficzne jest to niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem, a także kwestie związane z obsługą płatności, obowiązkami księgowo – podatkowymi oraz dotyczące np. dochodzenia roszczeń w sądzie.
 • Na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na działalności marketingowej, np. poprzez kontaktowanie się przez podany adres email/ social media, jak również na potrzeby prowadzenia analiz statystycznych
 • Jeżeli została wyrażona dodatkowa zgoda, będziemy również przetwarzać Twoje dane w celu promowania usług poprzez publikację wizerunku utrwalonego na fotografiach w galerii na stronie i/lub kanałach social media oraz portalach mających na celu promocję usług fotografa

Nie stosujemy profilowania danych osobowych ani systemów automatycznych do ich przetwarzania.

Czy przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest konieczne?

 • Nie jest konieczne, ale jednak niezbędne, abyśmy mogli odpowiedzieć na jakiekolwiek Twoje pytanie lub zrealizować usługę fotograficzną. Fotografując przetwarzamy Twój wizerunek, aby zrealizować zawartą wspólnie umowę. Przetwarzanie danych ma również miejsce, kiedy realizujemy umowę zawartą z osobą trzecią, z którą jesteś związany sytuacją (np. udział w uroczystości ślubnej jako gość weselny). Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F) RODO i nie jest wówczas wymagana pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jednak na Twój wniosek przetwarzanie może zostać natychmiast zatrzymane.
 • W celu odpowiedzi na zapytania ofertowe przetwarzamy dobrowolnie podane dane niezbędne do kontaktu zwrotnego: adres email, numer telefonu lub konto social media
 • W celu realizacji umowy sesji fotograficznej przetwarzamy: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email oraz wizerunek Twój i/ lub Twoich bliskich, w niektórych przypadkach adres pod którym ma się odbyć sesja. W wypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą jest to dodatkowo nazwa firmy oraz numer NIP.

Jakie są Twoje uprawnienia wobec swoich danych, które przetwarzamy?

 • Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec ich przetwarzania. Udzieloną zgodę na przetwarzanie możesz w dowolnym momencie wycofać.
 • Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:

 • gdy w odniesieniu do dostępu do swoich danych zażądasz od nas potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzamy Twoje dane, a jeżeli tak to możesz uzyskać dostęp do następujących informacji: celu przetwarzania, kategorii odnośnie danych osobowych, informacji komu Twoje dane przekazujemy oraz planowanego terminu przechowywania danych;
 • gdy w odniesieniu do sprostowania zauważysz, że dane są niekompletne lub błędne;
 • gdy w odniesieniu do ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • gdy w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, w tym do celów podatkowych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • gdy w odniesieniu do prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś; Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jako, że nie stosujemy zautomatyzowanych systemów przetwarzania danych ani ich profilowania, nie ma u nas zastosowania prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego Administratora.

 Czy powierzamy komuś Twoje dane osobowe?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i jeśli nie ma takiej potrzeby,  nie przekazujemy ich nikomu. Istnieją jednak sytuacje,  kiedy przekazanie Twoich danych innym firmom na obszarze Unii Europejskiej oraz poza nią jest niezbędne. Każdorazowo są to profesjonalne przedsiębiorstwa, które, podobnie jak my, dostosowały się do obowiązującego nowego rozporządzenia RODO i zawarliśmy z nimi odpowiednie umowy powierzenia danych.

 • Twoje dane osobowe w postaci plików graficznych, zdjęć mogą być przekazywane podwykonawcom, np. firmom zajmującym się wydrukami produktów fotograficznych takich jak np. etui na DVD/pendrive, albumy itd, w celu realizacji warunków umowy zawartej z Tobą lub z osobą trzecią, z którą jesteś związana/y sytuacją.
 • Przekazywanie danych wiąże się również z usługami internetowymi takimi jak poczta, hosting, social media oraz system zarządzania galeriami klientów, jak również z usługami księgowymi.
 • Niniejsza witryna wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google do jednolitego wyświetlania krojów pisma. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej, aby poprawnie wyświetlać teksty i kroje pisma. W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Firma Google uzyskuje w ten sposób informację, że nasza witryna została otwarta z Twojego adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Cele te stanowią nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta domyślna czcionka ustawiona w Twoim komputerze. Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce poufności firmy Google: www.google.com/policies/privacy/. Można tak ustawić swoją przeglądarkę, aby czcionki nie były pobierane z serwerów Google (np. poprzez instalację dodatków). Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek Google Fonts lub jeśli zablokowany zostanie dostęp do serwerów Google, tekst zostanie wyświetlony w domyślnej czcionce systemu. Należy pamiętać, że nasza strona internetowa nie będzie się już wyświetlać zgodnie z zaprojektowanym układem. Dostawcą usług Google Fonts jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. W odniesieniu do korzystania z Google Fonts odpowiedni poziom ochrony danych Google Inc. jest gwarantowany w ramach jego uczestnictwa w tzw. „Tarczy Prywatności” (ang. Privacy Shield) oraz środków podjętych przez Google w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych w UE.

Jaki jest czas przetwarzania Twoich danych osobowych?

 • W celu wykonania obowiązków wynikających z podpisanej umowy oraz przepisów prawa podatkowych i rachunkowych – maksymalnie 6 lat od dnia realizacji umowy
 • W celach marketingowych, w tym organizacji konkursów i akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział na czas ich trwania
 • W celach archiwizacyjnych – 25 lat
 • W celach statystycznych – fotografie przechowujemy bezterminowo
 • W przypadku kontaktu email, przez formularz kontaktowy lub telefoniczny, który nie skutkuje podjęciem współpracy przez podpisanie umowy dane są przechowywane maksymalnie 6 miesięcy.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

 • stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Posiadamy stosowną dokumentację oraz wdrożyliśmy stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

Czy polityka prywatności może ulec zmianie?

 • Rozporządzenie RODO jest zbiorem bardzo nowych przepisów, które wchodzą w życie w całej Unii Europejskiej z dniem 25 maja 2018 r. Podobnie jak inne branże, wciąż uczymy się poprawnie stosować przepisy tego rozporządzenia i zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem będziemy modyfikować naszą politykę aby zwiększać bezpieczeństwo i polepszać przetwarzanie Twoich danych.

 Informacje o plikach cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. „ciasteczka”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych żadnych osobowych. Brak dokonanych przez Ciebie zmian ustawień przeglądarki internetowej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich używanie

 • W ramach naszej strony stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz analityczne.
  a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu opuszczenia strony;
  b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony oraz lepszą organizację jej układu. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 • masz prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pozostałe informacje

 • Ta strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej strony. Po przejściu na inne strony, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tam obowiązującą.